Już 15 maja startuje nowa odsłona programu „Czyste Powietrze”- ogólnopolskiego programu wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła. Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych i oferuje dotację na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją.

Dzięki podpisanej umowie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska nasi mieszkańcy mogą składać wnioski w Urzędzie bez konieczności wizyty w Krakowie, a nasz Ekodoradca chętnie pomoże w wypełnianiu wniosków.
Na tą chwilę nie ma jeszcze ostatecznej wersji wniosku o dofinansowanie ale kiedy się pojawi, to o tym poinformujemy.

Nowe „Czyste Powietrze” charakteryzuje się kilkoma znaczącymi zmianami:
1.Uproszczone zasady przyznawania dotacji
Beneficjenci będą podzieleni na 3 kategorie:
a) Pierwsza – wnioskodawcy uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania. Będą oni deklarowali swoje dochody w postaci oświadczenia. Do tej grupy kwalifikują się ci, których roczny dochód nie przekracza 100 tysięcy złotych - TYLKO PODSTAWOWY POZIOM OD 15 MAJA.
b) Druga – wnioskodawcy mają prawa do podwyższonego dofinansowania, do 60 proc. wartości inwestycji. W ich gospodarstwie domowym dochód netto na osobę sięga do 1400 zł miesięcznie dla gospodarstwa wieloosobowego lub do 1960 zł dla jednoosobowego.
c) Trzecia – wnioskodawcy otrzymają świadczenia z tytułu pomocy społecznej w ramach programu StopSmog realizowanego we współpracy z gminami. Ci beneficjenci mogą uzyskać do 100 proc. finansowania niezbędnego dla wymiany przestarzałego kotła/termomodernizacji domu jednorodzinnego w limicie do 53 tys. zł.

2. Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków do 30 dni kalendarzowych

3. Uproszczenie wniosku o dotacje:
- rezygnacja z konieczności podawania szczegółowych danych,
- rezygnacja z konieczności dostarczania dokumentów dotyczących wysokości dochodów,
- składanie oświadczeń zamiast specjalnych dokumentów (np. na temat dochodów, dokument poświadczający własność itd.).

4. Możliwość składania wniosku elektronicznie w serwisie gov.pl

5. Włączenie sektora bankowego
Wprowadzenie specjalnej formy dotacji - dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu. Placówki bankowe będą też miejscami, gdzie dystrybucja dotacji w programie będzie możliwa.

6. Wzmocnienie współpracy z gminami
Zadania gmin:
- wydawanie zaświadczeń potwierdzających prawo do zwiększonego poziomu dofinansowania,
- pomoc w złożeniu wniosku,
- możliwość udzielania pożyczek osobom upoważnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania ze środków udostępnionych przez NFOŚ,
- możliwość łączenia z gminnym programem wymiany kotłów.

7. Integracja z programem „Mój prąd”
Możliwość uzyskania dotacji w wysokości 5 tys. na domową instalację fotowoltaiczną.

8. Poziomy dotacji powiązane z efektem ekologicznym - bonus za niskoemisyjność i odnawialność

9. Dotacje dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła
Beneficjenci, którzy już wcześniej wymienili urządzenia grzewcze w swoich domach (nie chodzi tutaj o nowe domy), mogą liczyć na dodatkowe dotacje do 10 tys. zł, a w przypadku osób uprawnionych do zwiększonego poziomu dofinansowania – do 15 tys. zł na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

10. Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych
Program "Czyste Powietrze" będzie uwzględniał finansowanie przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych. Uwzględniane będą te inwestycje, których realizacja zaczęła się maksymalnie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.