Na plantach przy ulicy Henryka Jordana w Myślenicach w środę 8 lipca rozpocznie swoją trasę mobilne biuro Programu „Czyste Powietrze”, które będą działać na terenie Małopolski oraz Śląska. Środowe mobilne biuro dotyczące możliwych dofinansowań w ramach programu rozpocznie funkcjonalnie o 15:00 i potrwa przez dwie godziny.

Mobilne Biuro to inicjatywa Ministra Klimatu, Michała Kurtyki, którą realizują Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach, pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Mieszkańcy o wiele chętniej szukają pomocy w swojej okolicy, np. w urzędzie gminy, niż w odległej siedzibie WFOŚiGW w stolicy województwa. Spotkania na żywo z osobami, które doradzą w kwestii możliwych rozwiązań termomodernizacyjnych, czy też pokażą krok po kroku jak wypełnić wniosek w Programie to kolejny krok w celu poprawy jakości powietrza nie tylko w wielkich aglomeracjach, ale w małych miejscowościach. Cieszę się, że Wojewódzki Fundusz w Krakowie oraz Wojewódzki Fundusz w Katowicach zdecydowały się na przełożenie tej idei w postaci uruchomienia mobilnych biur – podsumowuje minister klimatu, Michał Kurtyka.

Spotkania, prelekcje, odpowiedzi na pytania dotyczące termomodernizacji czy też wymiany tzw. kopciuchów, kompleksowa pomoc w wypełnianiu wniosków – to wszystko czeka mieszkańców Małopolski oraz Śląska.  Mobilne biura Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” przejadą ponad 4 tysiące kilometrów  w każdym z województw. Spotkania będą bezpieczne dla mieszkańców, zachowane zostaną wszystkie rekomendacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego, takie jak zakładanie maseczek oraz utrzymywanie dystansu społecznego. Mobilne biura będą w trasie przez cały okres wakacyjny (do końca sierpnia). Jej przebieg będzie można sprawdzać co tydzień na dedykowanych podstronach WFOŚiGW w Krakowie oraz WFOŚiGW w Katowicach.

Pilotażowa współpraca z gminami

Na początku roku (od 7 stycznia do 7 marca) Narodowy Fundusz zrealizował pilotażowy program z władzami dwóch gmin, usytuowanych na terenach o dużym  zanieczyszczeniu: Zabierzowa (powiat krakowski, województwo małopolskie) i Wilkowic (powiat bielski, województwo śląskie). Kompleksowe wsparcie informacyjno-doradcze, setki rozmów z mieszkańcami, którzy zostali ukierunkowani na właściwy sposób walki ze smogiem w swojej gminnej społeczności zaowocowało wzrostem liczby złożonych wniosków – mieszkańcy złożyli w sumie 269 wniosków, a to znacznie więcej, niż przed 1,5 roku funkcjonowania Programu.

Czyste Powietrze 2.0

Od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” jest prowadzony w oparciu o zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Najważniejsze zmiany w Programie to m.in.:

  1. uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania intensywności dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi,
  2. zastosowanie nowego formularza wniosku o dotację, bazującego tam, gdzie to możliwe, na oświadczeniach Wnioskodawcy
  3. integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków,
  4. powiązanie poziomu dotacji powiązany z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność,
  5. skrócenie terminu rozpatrywania wniosków z 90 do 30 dni
  6. wsparcie można uzyskać na przedsięwzięcia złożone nawet do pół roku przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie

Od 10 czerwca istnieje także możliwość złożenia wniosku bez wychodzenia z domu. Wystarczy wejść na gov pl i znaleźć zakładkę Skorzystaj z Programu Czyste Powietrze, wypełnić wniosek, dołączyć do niego wymagane załączniki i podpisać go, korzystając z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy. Nadal funkcjonuje „tradycyjny” system ubiegania się o dofinansowanie przez Portale Beneficjenta Wojewódzkich Funduszy.  w Krakowie. Aby otrzymać dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze” należy wypełnić wniosek, który po wydrukowaniu i podpisaniu, wraz z załącznikami, trzeba odesłać w wersji papierowej na adres Wojewódzkiego Funduszu.