eko kredyt

Zarząd Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie podjął decyzję o wprowadzeniu dodatkowej promocji kredytu EKO, polegającej na braku prowizji za udzielenie kredytu na działania związane z wymiana kotłów. EKO kredyt jest ofertą z preferencyjnym oprocentowaniem, przeznaczona wyłącznie dla mieszkańców Gminy Sułkowice. 

zielony domek

Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych polegających na zmianie systemów ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, służących ochronie powietrza.

program wymiany kotłów miniaturka

W dniu 30 grudnia 2019 r. Rada Miejska w Sułkowicach podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne zwanego dalej ,,Gminnym programem wymiany kotłów”.

POMOC FINANSOWA - PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne.