Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK znajduje się w Sułkowicach przy ul. Tysiąclecia 133.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sułkowicach świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00 oraz w każdą sobotę miesiąca w godzinach od 8:00 do 13:00.

W ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości zryczałtowanej miesięcznej opłaty w punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane będą następujące rodzaje odpadów:

 1. papier i makulatura,
 2. tworzywa sztuczne, metal, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, tekstylia i odzież,
 3. szkło,
 4. bioodpady,
 5. odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 6. pieluchy jednorazowe, po poił i żużel,
 7. zużyte baterie i akumulatory,
 8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 9. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 10. zużyte opony,
 11. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne ( z wyłączeniem styropianu ).

W ramach dodatkowej opłaty uiszczanej przez właściciela nieruchomości w Punkcie odbierane będą zużyte opony, odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne powyżej limitu 100 kg.