Punkt zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów:

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Sułkowicach

ul. Tysiąclecia 133

32-440 Sułkowice.