Zgodnie z zasadami gospodarki odpadami wszyscy właściciele nieruchomości  mają obowiązek złożenia "Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sułkowice".

W deklaracji podajemy liczbę osób faktycznie mieszkających w naszym domu. Jeśli np. zameldowanych jest 5 osób, ale jedna np. wyjechała na dłużej za granicę lub na studia, zgłaszamy 4 osoby. Kiedy liczba faktycznie mieszkających osób się zmieni (zmaleje lub wzrośnie), trzeba będzie powtórnie złożyć deklarację z aktualnymi danymi.

 

W blokach deklarację wypełnia właściciel bloku, tzn. spółdzielnia, która zapewne zwróci się do mieszkańców o przekazanie potrzebnych danych.

 

Uwaga:

Część F wypełniają właściciele nieruchomości zamieszkałych - osoby prywatne.

Część G dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, czyli przedsiębiorców.

 

Druk deklaracji w formacie PDF:

Deklaracja