Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że świadczenie usług związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sułkowice realizuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI  Mieczysław Jakubowski – Lider Konsorcjum oraz MIKI Recykling Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków.