Informacje kół łowieckich o terminach polowań

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683), zgodnie z zawiadomieniem z dnia 3 października 2021 r. Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że plan polowań w obwodzie nr 144, którego zarządcą jest Koło Łowieckie ,,Myśliwiec” w Lanckoronie, w roku gospodarczym 2021/2022 przedstawia się następująco:

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683), zgodnie z komunikatem nr 5/2021/22  z dnia 20 września 2021 r. Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że plan polowań w obwodzie nr 120, którego zarządcą jest Koło Łowieckie ,,Darz-Bór” w Krakowie, w roku gospodarczym 2021/2022 przedstawia się następująco:

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1683), zgodnie z zawiadomieniem z dnia 9 września 2021 r. Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że plan polowań w obwodzie nr 142, którego zarządcą jest Koło Łowieckie ,,Sarenka” w Wawrzeńczycach, w roku gospodarczym 2021/2022 przedstawia się następująco:

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1683), zgodnie z zawiadomieniem z dnia  29 sierpnia 2021 r. Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że plan polowań zbiorowych w obwodzie nr 143, którego zarządcą jest Koło Łowieckie ,,Orzeł” w Myślenicach, w sezonie 2021/2022 przedstawia się następująco:

L.p.

Data

   Godzina rozpoczęcia

Godzina zakończenia

Numer i nazwa obwodu łowieckiego oraz miejsce polowania

1.

06.11.2021

8:00

15:00

143-Bysina: Trzebunia-Skrzeczkowa

2.

14.11.2021

8:30

15:00

141-Zarabie: Myślenice-Ukleina Szczyt

3.

21.11.2021

8:30

15:00

143-Bysina: Trzebunia-Orawinowa

4.

28.11.2021

8:30

15:00

143-Bysina: Harbutowice-Jaworze

5.

05.12.2021

8:30

15:00

143-Bysina: Bysina-Syberia

6.

12.12.2021

8:30

15:00

141-Zarabie: Chełm-Tajsówka

7.

19.12.2021

8:30

15:00

143-Bysina: Trzebunia-Leszczyny

8.

02.01.2022

8:30

15:00

141-Zarabie: Trzemeśnia-Grodzisko

9.

09.01.2022

8:30

15:00

143-Bysina: Jasienica-Setlowe

10

16.01.2022

8:30

15:00

143-Bysina: Stróża-Miłogoszcz

 

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r.  Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U.2020.67 ze zm.), zgodnie z zawiadomieniem z dnia 22 października 2020 r. Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że plan polowań w obwodzie nr 113, którego zarządcą jest Koło Łowieckie ,,Szarak” w Krakowie, w sezonie 2020/2021 przedstawia się następująco: