Informacje kół łowieckich o terminach polowań

Urząd Miejski w Sułkowicach informuje, że szkody wyrządzone przez dziki, sarny i jelenie w uprawach i płodach rolnych
 należy zgłaszać w formie pisemnej na poniższe adresy kół łowieckich:

 Sułkowice, dnia 5 stycznia 2023 r

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1173 ze zm.), zgodnie z komunikatem nr 7/2022/23  z dnia 22 grudnia 2022 r. (data wpływu do Urzędu: 2 stycznia 2023 r.) Burmistrz Gminy Sułkowice informuje o zmianie miejsca polowania zbiorowego w dniu 7 stycznia 2023 r. W pozostałym zakresie wcześniej przesłany plan polowań pozostaje bez zmian.

OŚ.6150.17.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1173 ze zm.), Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że plan polowań w obwodzie nr 77, którego zarządcą jest Koło Łowieckie ,,Sarenka” w Wawrzeńczycach, w roku gospodarczym 2022/2023 przedstawia się następująco:

 

L.p.

Data

Godzina

Nazwa polowania

Miejsce zbiórki

Numer obwodu

Zwierzyna do pozyskania

1.

08.01.2023

8:00-15:00

Polowanie zbiorowe na dziki

Jawornik- Skład Drewna

77 –Jawornik –Rudnik

Zwierzyna gruba

Drapieżniki

2.

22.01.2023

8:00-15:00

Polowanie zbiorowe

na dziki

Sułkowice - JUCO

77 –

Bysina – Jasienica

Zwierzyna gruba

Drapieżniki

3.

29.01.2023

8:00-15:00

Polowanie zbiorowe na dziki

Jawornik- Skład Drewna

77 –Jawornik – Rudnik –

 Sułkowice

Zwierzyna gruba

Drapieżniki

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 07.12.2022 r.

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1173), zgodnie z zawiadomieniem z dnia 6 października 2022 r. Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że plan polowań zbiorowych w obwodzie nr 78, którego zarządcą jest Koło Łowieckie ,,Orzeł” w Myślenicach, w sezonie 2022/2023 przedstawia się następująco:

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1173), zgodnie z zawiadomieniem z dnia 5 października 2022 r. Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że plan polowań w obwodzie nr 111, którego zarządcą jest Koło Łowieckie ,,Groń” w Makowie Podhalańskim, w sezonie 2022/2023 przedstawia się następująco: