Informacje kół łowieckich o terminach polowań

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r.  Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U.2020.67 ze zm.), zgodnie z zawiadomieniem z dnia 22 października 2020 r. Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że plan polowań w obwodzie nr 113, którego zarządcą jest Koło Łowieckie ,,Szarak” w Krakowie, w sezonie 2020/2021 przedstawia się następująco:

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U.2020.67 ze zm.), zgodnie z zawiadomieniem z dnia 9 października 2020 r. Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że plan polowań w obwodzie nr 169, którego zarządcą jest Koło Łowieckie ,,Groń” w Makowie Podhalańskim, w sezonie 2020/2021 przedstawia się następująco:

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U.2020.67 ze zm.), zgodnie z komunikatem nr 7/2020/21 z dnia 25 września 2020 r. Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że plan polowań w obwodzie nr 120, którego zarządcą jest Koło Łowieckie ,,Darz-Bór” w Krakowie, w roku gospodarczym 2020/2021 przedstawia się następująco:

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U.2020.67 ze zm.), zgodnie z zawiadomieniem z dnia 6 października 2020 r. Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że plan polowań w obwodzie nr 143, którego zarządcą jest Koło Łowieckie ,,Orzeł” w Myślenicach, w sezonie 2020/2021 przedstawia się następująco:

1. 24.10.2020 - 8:30-15:00 - 143-Bysina: Malinowa

2. 08.11.2020 - 8:30-15:00 - 143-Bysina: Pagorek

3. 22.11.2020 - 8:30-15:00 - 143-Bysina: Ostafinowa

4. 06.12.2020 - 8:30-15:00 - 143-Bysina: Miłogoszcz

5. 13.12.2020 - 8:30-15:00 - 143-Bysina: Zagórni

6. 20.12.2020 - 8:30-15:00 - 143-Bysina: Miłogoszcz

7. 27.12.2020 - 8:30-15:00 - 143-Bysina: Zagórni

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r.
Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U.2020.67 ze zm.), zgodnie z zawiadomieniem z dnia 28 września 2020 r. Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że plan polowań w obwodzie nr 142, którego zarządcą jest Koło Łowieckie ,,Sarenka” w Wawrzeńczycach, w roku gospodarczym 2020/2021 przedstawia się następująco: