Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r.  Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U.2020.67 ze zm.), zgodnie z zawiadomieniem z dnia 22 października 2020 r. Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że plan polowań w obwodzie nr 113, którego zarządcą jest Koło Łowieckie ,,Szarak” w Krakowie, w sezonie 2020/2021 przedstawia się następująco:

Kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Szarak” w Krakowie na sezon łowiecki 2020/2021

lp.

data

miejsce zbiórki

gatunek zwierzyny

uwagi

 jeleń  

 sarna  

 dzik  

 lis  

 bażant  

 zając  

07.11.2020r. (L) 

szlaban

X

X

X

X

-

-

Hubert (Sobota)                    

14.11.2020r. (P) 

Chorowice

X

X

X

X

X

-

(S)

22.11.2020r.(W) 

Dziadkowiec

X

X

X

X

X

-

(N)

27.11.2020r. (L) 

szlaban

X

X

X

X

-

-

(P)

06.12.2020r. (P) 

Wytrzyszczek

X

X

X

X

X

-

(N)

12.12.2020r. (W)

Podchybie

X

X

X

X

X

-

(S)

18.12.2020r. (L)

szlaban

X

X

X

X

X

-

(P)

20.12.2020r. (W)  

Wola R./Skawinka

X

X

X

X

X

X

Wigilijne

(N)

27.12.2020r. (P)

Baranowiec

X

X

X

X

X

-

(N)

10 

02.01.2021r. (W)

Potoki

X

X

X

X

X

-

Noworoczne

(S)

11 

09.01.2021r. (P)

Wytrzyszczek

X

X

X

X

X

-

(S)

12 

15.01.2021r. (L)

szlaban

X

X

X

X

X

-

(P)

13 

23.01.2021r. (W)

Dziadkowiec

X

 

X

X

X

-

(S)

14 

31.01.2021r. (L)

szlaban

X

 

X

X

X

-

zakończenie sezonu (N)