Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1173), zgodnie z komunikatem nr 4/2022/23 z dnia 12 września 2022 r. Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że plan polowań w obwodzie nr 72, którego zarządcą jest Koło Łowieckie ,,Darz-Bór” w Krakowie, w roku gospodarczym 2022/2023 przedstawia się następująco:

1. Polowania zbiorowe na dziki, jelenie łanie, jelenie cielaki, sarny kozy, koźlęta oraz drobną zwierzynę – bez zajęcy – (zgodnie z okresami polowań i łowieckim planem hodowlanym) odbywać się będą w terminach:

- w dniu 13/11/2022 – Głogoczów - Bęczarka

- w dniu 27/11/2022 – Rudnik – zbiórka koło szkoły w Rudniku

- w dniu 10/12/2022 – Krzywaczka – Rudnik

- w dniu 17/12/2022 – Jawornik

- w dniu 07/01/2023 – Krzywaczka – Biertowice

- w dniu 14/01/2023 – Bęczarka – Rudnik

 

Zbiórka o godzinie 8.00 we wskazanych miejscach.   Koniec polowania ok. godz. 16:00.

Polowanie będzie prowadził Łowczy Koła lub osoba przez niego wyznaczona.

2. Zarząd Koła zastrzega możliwość odwołania polowania z powodu złych warunków atmosferycznych.

3. Zarząd Koła zastrzega sobie prawo wstrzymania polowań na poszczególne gatunki zwierzyny, po stwierdzeniu ich niskiego stanu, lub wykonania planu odstrzału.