Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 z poźn. zm.), zgodnie z zawiadomieniem z dnia 14 października 2019 r. Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że w dniu:
27 października 2019 r., w godzinach 7:00 do 15:00, Koło Łowieckie ,,SARENKA” w Wawrzeńczycach przeprowadzi polowanie zbiorowe na zwierzynę grubą i drapieżniki w dzierżawionym obwodzie nr 142.