Sułkowice, dnia 12 czerwca 2020 r

 GP.6150.2.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 42 b ust. 1 e Ustawy Prawo Łowieckie Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, dotycząca Koła Łowieckiego ,,ORZEŁ” – obwód łowiecki nr 141 oraz 143 – prowadzona jest w postaci elektronicznej.

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 12.06.2020 r.