Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r.
Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U.2020.67 ze zm.), zgodnie z zawiadomieniem z dnia 27 września 2020 r. Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że plan polowań w obwodzie nr 144, którego zarządcą jest Koło Łowieckie ,,Myśliwiec” w Lanckoronie, w roku gospodarczym 2020/2021 przedstawia się następująco:

1. 07.11.2020 - Izdebnik, Jastrzębia - Izdebnik ul. Lwowska 72 - 9:00

2. 15.11.2020 - Sułkowice, Jastrzębia - Jastrzębia pasieka - 8:00

3. 21.11.2020 - Bugaj, Lanckorona - Brody most Anielski - 8:00

4. 29.11.2020 - Skawinki, Lanckorona - Lanckorona Dział Palecki - 8:00

5. 05.12.2020 - Groby Harbutowice, Palcza - Gajówka Palcza - 8:00

6. 12.12.2020 - Solca Las Brody - Brody parking - 8:00

7. 20.12.2020 - Lanckorona, Jastrzębia - Oczyszczalnia Lanckorona - 8:00

8. 24.12.2020 - Biertowice, Izdebnik - Izdebnik ul. Lwowska 72 - 8:00

9. 02.01.2021 - Groby, Palcza - Gajówka Palcza - 8:00

10. 10.01.2021 - Izdebik, Jastrzębia - Izdebnik, ul. Lwowska 72 - 8:00

11. 16.01.2021 - Sułkowice, Jastrzębia - Wysypisko śmieci Sułkowice - 8:00

12. 24.01.2021 - Solca Brody - Brody parking - 8:00

13. 30.01.2021 - Izdebnik, Jastrzębia, Biertowice - Izdebnik ul. Lwowska 72 - 8:00