Drukuj

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r.
Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U.2020.67 ze zm.), zgodnie z zawiadomieniem z dnia 28 września 2020 r. Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że plan polowań w obwodzie nr 142, którego zarządcą jest Koło Łowieckie ,,Sarenka” w Wawrzeńczycach, w roku gospodarczym 2020/2021 przedstawia się następująco:

1. 04.10.2020 - 8:00 do 16:00 - Polowanie zbiorowe - Skład Drewna - 142-Jawornik-1 - Zwierzyna gruba, drapieżniki

2. 11.10.2020 - 8:00 do 16:00 - Polowanie zbiorowe - Skład Drewna - 142-Jawornik-Rudnik - Zwierzyna gruba, drapieżniki

3. 18.10.2020 - 8:00 do 16:00 - Polowanie zbiorowe - Skład Drewna - 142-Jawornik-Myślenice - Zwierzyna gruba, drapieżniki

4. 25.10.2020 - 8:00 do 16:00 - Polowanie zbiorowe - Skład Drewna - 142-Jawornik-Sułkowice - Zwierzyna gruba, drapieżniki

5. 03.01.2021 - 8:00 do 15:00 - Polowanie zbiorowe - Skład Drewna - 142-Jawornik-Jawornik - Zwierzyna gruba, drapieżniki