Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U.2020.67 ze zm.), zgodnie z komunikatem nr 7/2020/21 z dnia 25 września 2020 r. Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że plan polowań w obwodzie nr 120, którego zarządcą jest Koło Łowieckie ,,Darz-Bór” w Krakowie, w roku gospodarczym 2020/2021 przedstawia się następująco:

I. Polowania na bażanty – koguty odbywać się będą według zezwoleń indywidualnych.

II. Polowania zbiorowe na dziki, jelenie łanie, jelenie cielaki, sarny kozy, koźlęta oraz drobną zwierzynę – bez zajęcy – (zgodnie z okresami polowań i łowieckim planem hodowlanym) odbywać się będą w terminach:

- w dniu 28/11/2020 – Bęczarka, Jawornik – zbiórka na Przymiarku

- w dniu 05/12/2020 – Biertowice – zbiórka w Biertowicach przed szlabanem

- w dniu 19/12/2020 – Krzywaczka – zbiórka kol. M. Rapciak

- w dniu 02/01/2021 – Krzywaczka, Bęczarka – zbiórka kol. M. Rapciak

- w dniu 09/01/2021 – Rudnik – zbiórka przy szkole w Rudniku

- w dniu 16/01/2021 – Jawornik, Rudnik – zbiórka na Przymiarku

Zbiórka o godzinie 8.00 w miejscach wskazanych powyżej.

Polowanie będzie prowadził Łowczy Koła lub osoba przez niego wyznaczona.

III. Zarząd Koła zastrzega możliwość odwołania polowania z powodu złych warunków atmosferycznych.

IV. Zarząd Koła zastrzega sobie prawo wstrzymania polowań na poszczególne gatunki zwierzyny, po stwierdzeniu ich niskiego stanu, lub wykonania planu odstrzału.