Drukuj

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U.2020.67 ze zm.), zgodnie z zawiadomieniem z dnia 9 października 2020 r. Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że plan polowań w obwodzie nr 169, którego zarządcą jest Koło Łowieckie ,,Groń” w Makowie Podhalańskim, w sezonie 2020/2021 przedstawia się następująco:

L.p.

Data

Dzień

Teren polowania

Miejsce zbiórki

Godzina

1.

11.10.2020

niedziela

Zmarzowo - szkolenie

U lipy

8:00

2.

18.10.2020

niedziela

Kotońka

Żarnówka-Przysłop

8:00

3.

25.10.2020

niedziela

Gościbia

Szeroka Droga

8:00

4.

07.11.2020

sobota

HUBERT – Za Kozianą

U Dyrdy

8:00

5.

15.11.2020

niedziela

Piątkowo

Sołtysi - ambona

8:00

6.

22.11.2020

niedziela

Zmarzowo

U lipy

8:00

7.

29.11.2020

niedziela

Baczyn

Szeroka Droga

8:00

8.

06.12.2020

niedziela

Tornie - Boisko

Boisko

8:00

9.

13.12.2020

niedziela

Zachełmna

Kamieniołom

8:00

10.

20.12.2020

niedziela

WIGILIJNE – Makowska Góra

Maków Podh. – Urząd Miasta

8:00

11.

26.12.2020

sobota

Żarnówka–Pod Grapą

Boisko

8:00

12.

01.01.2021

piątek

NOWOROCZNE - Palcza

Baczyn - Remiza

8:00

13.

03.01.2021

niedziela

Jachówka - Brzeg

Sołtysi - ambona

8:00

14.

06.01.2021

środa

Zachełmna

U Albina

8:00

15.

09.01.2021

sobota

Bieńkówka

Szeroka Droga

8:00

16.

17.01.2021

niedziela

Koskowa Góra

Przysłup-Żarnówka

8:00

17.

24.01.2021

niedziela

Baczyn - Dzilik

Końcówka

8:00

18.

31.01.2021

niedziela

Jurkowskie -Drobowskie

U Dyrdy

8:00

19.

07.02.2021

niedziela

Obwód 169

Maków Podh. PKS

8:00

 

 

Wspólne polowania: