W Y K A Z

lokali usytuowanych w budynku Ośrodka Zdrowia w Sułkowicach, stanowiącym własność Gminy Sułkowice przeznaczonych do przekazania w najem w trybie przetargu, z przeznaczeniem na usługi medyczne (przedłużenie dotychczasowych umów).

 

Niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu w BIP-ie oraz na stronie internetowej UM a także wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sułkowicach na okres 3 tygodni (art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami – Dz.U. z 2020 r. poz.65).

 

Pełna treść artykułu w formacie pdf.

 

Sułkowice, dnia 03.06.2020 r.

Sporządziła: Ewa Fliśnik Ref. Gospodarki Przestrzennej i OŚ Tel. (12) 273-20-75.