W Y K A Z 

lokali usytuowanych w budynku Centrum Kultury w Harbutowicach, stanowiącego własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do przekazania w użyczenie na rzecz Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach (przedłużenie dotychczasowej umowy).

 

Niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu w BIP-ie oraz na stronie internetowej UM a także wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sułkowicach na okres 3 tygodni (art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami – tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.65 ze zm.)

 

Pełna treść artykułu w formacie pdf.

 

Sułkowice, dnia 15.07.2020 r.

Sporządziła: Ewa Fliśnik Ref. Gospodarki Przestrzennej i OŚ Tel. (12) 273-20-75.