W Y K A Z

lokali w budynku położonym  Sułkowicach przy ul. ks. J. Sadzika stanowiącym własność Gminy Sułkowice przeznaczonych do przekazania w najem w trybie przetargu, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej i toalet publicznych.

 

Do wylicytowanej stawki za 1 m2 zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu w BIP-ie oraz na stronie internetowej UM, a także wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego

w Sułkowicach na okres 3 tygodni (art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami – tekst jednolity Dz.U. z 2020 r poz.65)

 

Sułkowice, dnia 25.08.2020 r.

 

Sporządziła: Ewa Fliśnik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Tel. (12) 273-20-75.

 

Wykaz lokali