Sułkowice, dnia  15.02.2021 r.

 GP.6845.2.3.2021

Rozstrzygnięcie przetargu na wynajem lokali usytuowanych w budynku na zalewie rekreacyjnym.

Komisja Przetargowa w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach  informuje, że pisemny przetarg ograniczony na wynajem lokali usytuowanych w budynku  stanowiącym własność Gminy Sułkowice położonym w Sułkowicach, przy ul. ks. J. Sadzika, którego część jawna odbyła się w dniu 12.02.2021 r., zakończył się wynikiem negatywnym (nie wpłynęła żadna oferta).