Urząd Miejski w Sułkowicach wraz z gminnymi szkołami podstawowymi realizuje projekt pn. Wielka lekcja ekologii w Gminie Sułkowice, którego celem jest edukacja ekologiczna oraz propagowanie postaw proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju wśród dzieci i młodzieży.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono konkurs plastyczny o tematyce proekologicznej w klasach 1-3 oraz 16 października 2021 zorganizowane zostaną targi ekologiczne, podczas których szkoły przedstawią realizowane przez nie projekty edukacyjne:

„Woda nasz największy skarb” – Szkoła Podstawowa w Biertowicach
„Szkolny ogród przyjazny środowisku” – Szkoła Podstawowa nr 1 w Sułkowicach
„Czysta woda zdrowia doda” – Szkoła Podstawowa nr 2 w Sułkowicach
„ Czyste powietrze zmienia świat na lepsze” - Szkoła Podstawowa w Krzywaczce
„”Zdrowa gleba to zdrowy człowiek” - Szkoła Podstawowa w Harbutowicach
„Czyste powietrze – wspólna sprawa” - Szkoła Podstawowa w Rudniku.  

Zadanie współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Koszt kwalifikowany zadania: 37 905,00 zł
Kwota dotacji: 28 960,00 zł

 

 Finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce