ZARZĄDZENIE NR 11/2021
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli oraz do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułkowice.

 

Pełna treść zarządzenia