ZARZĄDZENIE NR 5/19
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie wysokości czynszu za dzierżawę gruntów, najem lokali, umieszczanie reklam na gruntach stanowiących własność Gminy Sułkowice oraz udostępnianie obiektów sportowych będących w zarządzie placówek oświatowych.

 

Pełna treść zarządzenia