ZARZĄDZENIE NR 12/2020

BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli oraz do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułkowice.

 

Pełna treść zarządzenia