UCHWAŁA NR XXXI/191/2020

RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH

z dnia 14 grudnia 2020 r.

 

w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Uchwała nr XXXI/191/2020 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów - do pobrania w formacie PDF