Przewodnik po Urzędzie Miejskim w Sułkowicach

 

 

Urząd Miejski w Sułkowicach
Rynek 1
32-440 Sułkowice

telefon: (12) 273-20-75,
 (12) 273-21-48
fax: (12) 272-14-22

 Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP:  /v6i252vype/SkrytkaESP
email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

 

Lipiec - sierpień:

poniedziałek: 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00

 

 Burmistrz Gminy Sułkowice przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków:
poniedziałki: 14:00 - 17:00
środy: 15:00 - 16:00

 

 


 

Sala Obsługi Klienta na parterze budynku
tu załatwić można:

 • na dzienniku podawczym:
  • złożenie wszelkich pism
  • odbiór gotowych decyzji i dokumentów
  • złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
  • Odbiór dowodu osobistego
 • w kasie:
  • zapłata podatku
  • należności i opłaty pozostałeUrząd funkcjonuje na podstawie wewnętrznego podziału organizacyjnego na referaty i samodzielne stanowiska.


SEKRETARZ GMINY

pok. nr 225
tel. wew. 23

 


REFERAT ORGANIZACYJNY 

 • pok. nr 01 - Sala Obsługi Klienta
  centrala tel. (12) 27-32-075 i 27-32-584
  wew. nr 35, 39
  • pok. nr 111 - Informatyk tel. wew. 12
  • pok. nr 226 - Stanowisko ds. organizacyjnych
   tel. wew. 27
  • pok. nr 223 - Sekretariat Burmistrza Gminy Sułkowice
   tel. wew. 14

Referat załatwia sprawy:  

 • obsługa sekretariatu Burmistrza
 • obsługa Rady Miejskiej i jej Komisji w ustalonym przez Burmistrza zakresie,
 • obsługa poczty w tym poczty elektronicznej konta email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • obsługa oficjalnej strony www.sulkowice.pl
 • obsługa Biuletynu Informacji Publicznej
 • obsługa wyborów parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych,
 • obsługa skarg i wniosków

 

Kierownik Referatu - Teresa Gatlik

 


 REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH 

pok. nr 06 tel. wew. 19

Referat załatwia sprawy: 

 • w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego:
  • rejestracja stanu cywilnego ludności,
  • przyjmowanie oświadczeń mających wpływ na stan cywilny osób, wydawanie zaświadczeń, decyzji, zwolnień oraz sprawy wynikające z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego" oraz "Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego",
 • w zakresie spraw obywatelskich:
  • ewidencja ludności, dokumenty tożsamości, rejestr i spis wyborców,
  • ewidencja działalności gospodarczej,
  • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • zezwolenia na zbiórki publiczne,
  • zezwolenia na publiczny transport drogowy,
  • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców,
  • wojskowe

 

Kierownik Referatu - Piotr Piątek

 


 URZĄD STANU CYWILNEGO

pok. nr 118 - Urząd Stanu Cywilnego, tel. wew. 31

 • rejestracja stanu cywilnego ludności,
 • przyjmowanie oświadczeń mających wpływ na stan cywilny osób, wydawanie zaświadczeń, decyzji, zwolnień oraz sprawy wynikające z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego" oraz "Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego",

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Hanna Pluszczyk

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Piotr Piątek (pok. nr 06, tel. wew. 19)

 


 REFERAT TECHNICZNO-INWESTYCYJNY

- pok. nr 117 - Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego, tel. wew.  22
- pok. nr 118 - Referat Techniczno - Inwestycyjny, tel. wew. 21

 Referat załatwia sprawy: 

 • planowanie rozwoju infrastruktury komunalnej,
 • sporządzanie projektów planów wieloletnich, rocznych w zakresie inwestycji i remontów,
 • kompleksowe prowadzenie inwestycji i remontów,
 • drogownictwa, energetyki,
 • zamówienia publiczne,
 • pozyskiwanie finansowych środków pomocowych

 

Kierownik Referatu 

 


REFERAT OŚWIATY, KULTURY I REKREACJI

pok. nr 228
tel. wew. 24

 Referat załatwia sprawy: 

 • oświaty i wychowania /w tym szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola/,
 • kultury, sportu, turystyki, współpraca z Ośrodkiem Kultury, ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi.

 

Kierownik Referatu - Barbara Flaga

 


REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIENIA KOMUNALNEGO

pok. nr 116 - Kierownik Referatu tel. bezpośredni tel. wew. 31

Referat załatwia sprawy: 

 • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i lokalizacji inwestycji, wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania
 • sprzedaży i oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy,
 • gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości,
 • organizowanie przetargów na sprzedaż i oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
 • rozgraniczenia działek, podziały i numeracja nieruchomości.

Kierownik Referatu Janusz Gędłek 

 


REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA

pok. nr 112 tel. wew. 18 
pok. nr 115 tel. wew. 20

Referat załatwia sprawy:

 • ochrony przyrody i środowiska, oraz sprawy wynikające z ustawy "Prawo wodne".

Kierownik Referatu

 


EKODORADCA

pok. nr. 115, tel. 697 665 508

 

Ekodoradca - Patrycja Bujas 

 


 REFERAT FINANSOWY

pok. nr 08 - Skarbnik Gminy tel. wew. 16
pok. nr 07 - Referat Finansowy tel. wew. 45 i 15

Referat prowadzi sprawy: 

 • projektowania budżetu i plany finansowe, analiza budżetu,
 • rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,
 • ewidencji i egzekucji należności budżetowych, majątku trwałego i finansowego,
 • obsługi kasowej


Kierownik Referatu - Dorota Hodurek - Skarbnik Gminy

 


REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

 pok. nr 02 i 03 -  tel. wew. 13, 33 

 • wymiar podatków i opłat lokalnych, księgowość podatków i opłat,
 • egzekucja należności podatkowych i opłat
 
Kierownik Referatu - Bernadetta Dudek
 
 

 REFERAT ROZWOJU LOKALNEGO I PROMOCJI

pok. nr. 229  

tel. wew. 43 - fundusze
tel. wew. 28 - promocja

Referat prowadzi sprawy: 

 • pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
 • przygotowywanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej
 • współpraca przy tworzeniu i realizacji dokumentów strategicznych Gminy
 • zarządzanie projektami w tym prowadzenie rozliczeń, sprawozdawczości i monitoringu z realizacji projektów
 • prowadzenie całości spraw związanych z promocją Gminy
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki informacyjnej Gminy
 • zapewnienie obsługi poligraficznej oraz informacji wizualnej Urzędu i Gminy
 • kolportaż Gazety Gminnej "Klamra"  

 

Kierownik Referatu - Ewa Garbień

 


Pełnomocnik d/s rozwiązywania problemów społecznych:

Aleksandra Hołoś 
budynek Zespołu Ekonomiki Oświaty, ul. 11 Listopada 9

nr. tel. 691 665 580


Prowadzi sprawy:

 • Profilaktyka uzależnień
 • Opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki


Informujemy:

 

 • Sprawy komunikacji załatwia Starostwo Powiatowe w Myślenicach Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych - ul. Drogowców 2
  tel. 12 272 37 82, 12 272 38 56
 • Sprawy w zakresie ewidencji gruntów - wyrysy z map, wypisy z ewidencji gruntów, przeklasyfikowanie gruntów, uwłaszczenia itd. załatwiane są w Starostwie Powiatowym przy ul. Słowackiego 36,
  tel. 12 272 15 28 wew. 24
 • Sprawy architektury i budownictwa załatwia Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. Słowackiego 36, www.myslenicki.pl
  tel: 12 272 11 34