29 kwietnia Rada Miejska w Sułkowicach podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Sułkowice. Dokument ten jest perspektywicznym planem określającym cele i kierunki rozwoju naszej gminy oraz wyznacza zadania jakie stoją przed naszą gminą w najbliższych latach.

Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom, przedsiębiorcom, stowarzyszeniom, instytucjom, którzy tak aktywnie włączyli się w cały proces prac nad Strategią.

 

UCHWAŁA NR XXXVII/230/2021 RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH W SPRAWIE PRZYJĘCIA STRATEGII  ROZWOJU GMINY SUŁKOWICE