Drukuj

INFORMACJA
Burmistrza Gminy Sułkowice
z dnia 10 lutego 2020 r.

w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 684 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

 

Miejscowość

Lokalizacja tablicy informacyjnej

Sułkowice

-  Rynek (2 szt.)

-  ul. 1 Maja (2 szt.)

-  ul. Szkolna (2 szt.)

-  ul. Partyzantów

-  ul. Na Węgry

Rudnik

-  ul. Centralna (3 szt.)

Harbutowice

-  przy Kościele

-  przy remizie OSP

-  na Pagórku

-  przy drodze – rozjazd na Jaworze i Bieńkówkę

Biertowice

-  przy szkole podstawowej

-  przy skrzyżowaniu (kierunek: Kraków i Bielsko- Biała)

Krzywaczka

-  przy  sklepie „GS”

-  przy Kościele

 

 

  Burmistrz Gminy

 

(-) Artur Grabczyk