POSTANOWIENIE NR 78/2020
Komisarza Wyborczego w Krakowie III
z dnia 6 lipca 2020 r.
w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Krakowie III postanawia, co następuje:

 

Pełna treść postanowienia do pobrania (PDF)