Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Sułkowice.

Obowiązuje od 01.01.2022 r.

Do pobrania w formacie PDF