Informacje kół łowieckich o terminach polowań

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1173), Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że plan polowań w obwodzie nr 108, którego zarządcą jest Koło Łowieckie ,,Myśliwiec” w Lanckoronie, w roku gospodarczym 2022/2023 przedstawia się następująco:

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1173), zgodnie z komunikatem nr 4/2022/23 z dnia 12 września 2022 r. Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że plan polowań w obwodzie nr 72, którego zarządcą jest Koło Łowieckie ,,Darz-Bór” w Krakowie, w roku gospodarczym 2022/2023 przedstawia się następująco:

Urząd Miejski w Sułkowicach informuje, że szkody wyrządzone przez dziki, sarny i jelenie w uprawach i płodach rolnych
 należy zgłaszać w formie pisemnej na poniższe adresy kół łowieckich:

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683), zgodnie z komunikatem nr 7/2021/2022 z dnia 29 października 2021 r. Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że dodatkowy plan polowań w obwodzie nr 120, którego zarządcą jest Koło Łowieckie ,,Darz-Bór” w Krakowie, w roku gospodarczym 2021/2022 przedstawia się następująco:

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1683), zgodnie z zawiadomieniem z dnia 22 października 2021 r. Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że plan polowań w obwodzie nr 113, którego zarządcą jest Koło Łowieckie ,,SZARAK” w Krakowie, na sezon łowiecki 2021/2022 przedstawia się następująco: