Dane adresowe oraz numery kont bankowych

 

Urząd Miejski w Sułkowicach

Rynek 1
32-440 Sułkowice

 

telefon: 12-273-20-75, 12-273-21-48, 12-273-22-20

fax: 12-272-14-22


email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /v6i252vype/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

W okresie letnim (lipiec - sierpień)

poniedziałek: 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00

 

Burmistrz Gminy Sułkowice przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków:

poniedziałki: 14:00 - 17:00

środy: 15:00 - 16:00

 

 

Burmistrz Gminy Sułkowice - tel. 695 665 543

Zastępca Burmistrza - tel. 695 210 371

Sekretarz Gminy - tel. 601 070 504

Stanowisko ds. Bezpieczeństwa - tel. 797 858 881

Sekretariat Burmistrza - tel. 12 273 20 75 wew. 14

 

Referat Spraw Obywatelskich i USC - tel. wew. 19

 • sporządzenie aktów stanu cywilnego
 • wydawanie dowodów osobistych
 • działalność gospodarcza
 • potwierdzanie profili zaufanych

Kierownik: tel. 695 665 503

 

Referat Organizacyjny/
Biuro Rady Miejskiej

 • Sekretariat - tel. wew. 14
 • obsługa Rady Miejskiej i jej Komisji - tel. wew. 36
 • obsługa dziennika podawczego - tel. wew. 35
 • obsługa kadrowa urzędu - tel. wew. 27
 • archiwum zakładowe - tel. wew. 34

 

Referat Finansowy

 • rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa - tel. wew. 15
 • obsługa płacowa Urzędu - tel. wew. 45

Kierownik: tel. 12 273 21 48 wew. 15

 

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

 • wymiar podatków i opłat lokalnych, tel. wew. 13, 33

 

Referat Techniczno-Inwestycyjny - tel. wew. 21, tel. kom. 691 665 591

 • inwestycje i remonty, infrastruktura komunalna
 • drogownictwo, oświetlenie uliczne

 

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego - tel. wew. 29, 31

 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i lokalizacja inwestycji
 • wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania
 • rozgraniczenia działek, podziały i numeracja nieruchomości

Kierownik: tel. 723 238 768

 

Referat Ochrony Środowiska

 • ochrona przyrody i środowiska oraz sprawy wynikające z ustawy "Prawo wodne", tel. wew. 20
 • odpady komunalne - tel. wew. 18

Kierownik: tel. kom. 723 471 343

 

Referat Oświaty, Kultury i Rekreacji - tel. wew. 24

 • oświata i wychowanie /w tym szkoły podstawowe i przedszkola/,
 • kultura, sport, turystyka, współpraca z Sułkowickim Ośrodkiem Kultury oraz stowarzyszeniami i klubami sportowymi

 

Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji - tel. wew. 43, 28

 • pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
 • współpraca przy tworzeniu i realizacji dokumentów strategicznych Gminy
 • zarządzanie projektami w tym prowadzenie rozliczeń, sprawozdawczości i monitoringu z realizacji projektów
 • prowadzenie całości spraw związanych z promocją Gminy
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki informacyjnej Gminy
 • kolportaż Gazety Gminnej "Klamra" 

 

Zamówienia publiczne - tel. wew. 30

 

Ekodoradca - tel. 697 665 508

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Sułkowice

Opłaty: skarbowa, planistyczna, za koncesje alkoholowe, mandaty, użytkowanie wieczyste, czynsz najmu i dzierżawy, opłata za wypis/wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, za udostępnianie danych adresowych oraz podatek od środków transportowych ; należy wpłacać na rachunek bieżący jak poniżej:

BSR Kraków Oddział w Sułkowicach nr: 86 85890006 0170 0000 0068 0012 (rachunek bieżący Urzędu Miejskiego)

Podatki: od nieruchomości, rolny, leśny - należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w nakazie płatniczym lub decyzji.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w informacji o wysokości opłaty.

Subwencje, dotacje, udziały gminy w podatkach - BSR Kraków Oddział w Sułkowicach nr 16 85890006 0170 0000 0068 0011 (rachunek budżetu Gminy)

Opłaty z tytułu wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umowy należy wpłacać na rachunek - BSR Kraków Oddział w Sułkowicach nr 75 85890006 0170 0000 0068 0016 (sumy do zlecenia).

 

Brak kontaktów, które można by wyświetlić