Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że świadczenie usług związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sułkowice w 2021 roku realizuje:

  1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI  Mieczysław Jakubowski – Lider Konsorcjum oraz MIKI Recykling Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków;
  2. Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Barska 12, 30-307 Kraków.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK znajduje się w Sułkowicach przy ul. Tysiąclecia 133.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sułkowicach świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00 oraz w każdą sobotę miesiąca w godzinach od 8:00 do 13:00.

Ostatnio coraz częściej możemy spotkać w lasach, na polach, w rowach, na terenach przyrzecznych wyrzucone śmieci, odpady budowlane, zużyty sprzęt RTV i AGD, stare meble, pozostałości po pracach porządkowych w ogrodach. Aby ograniczyć tego typu incydenty zamontowane zostały tablice informacyjne przypominające o zakazie wyrzucania śmieci w niewyznaczonych do tego miejscach, a więc tam, gdzie najczęściej w ostatnim czasie pojawiały się porzucone śmieci: