Zmiany w systemie gospodarki odpadami

18 czerwca 2020 r. Rada Miejska w Sułkowicach uchwaliła nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułkowice.

Nowy Regulamin wprowadza zmiany dotyczące przede wszystkim kompostowania bioodpadów oraz zmiany częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych. Wynikają one z dokonanej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Od dnia 13 lipca 2020 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Sułkowice.

Do pobrania w formacie PDF

Gdzie wyrzucić jednorazowe rękawiczki i maseczki, których użyjemy w trakcie zakupów? A jak z odpadami mają postąpić Ci, którzy są w kwarantannie lub izolacji?
W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19, Minister Klimatu i Główny Inspektor Sanitarny sporządzili wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19.

Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych na terenie Gminy Sułkowice zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej Sułkowice Spółka z o.o., z siedzibą 32-440 Sułkowice, Biertowice 236.

Miejscem odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych na terenie Gminy Sułkowice jest stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdujący w Sułkowicach na terenie składowiska odpadów komunalnych przy ulicy Tysiąclecia nr 133.

Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że świadczenie usług związanych z odbieraniem odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sułkowice realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej Sułkowice Spółka z o.o., z siedzibą 32-440 Sułkowice, Biertowice 236.

Wszelkich informacji dotyczących odbioru i segregacji odpadów komunalnych można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach lub Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Biertowicach.