Z uwagi na wciąż powracający problem utylizacji niektórych odpadów powstających w toku prowadzenia produkcji rolnej Małopolska Izba Rolnicza przedstawia 2 oferty uzyskane od podmiotów zajmujących ich utylizacją:

Od 15.03. Zakład Gospodarki Komunalnej odbiera na terenie całej gminy odpady wielkogabarytowe. W terenie pracują ciągle 4 samochody wraz z pracownikami. Ilość wystawionych odpadów przez mieszkańców jest bardzo duża. Tylko w ubiegłym tygodniu odebrano 100 ton odpadów, stąd powstałe opóźnienia.

Zgodnie z przewidywaniami do końca tygodnia tj. do 27.03.2021 r. planowany jest odbiór pozostałych odpadów.

Szanowni Państwo,

zwracam się z prośbą do wszystkich Mieszkańców o przestrzeganie zasad poprawnej segregacji odpadów. W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia ze zwrotem transportu odpadów, ze względu na niewłaściwą segregację. Od tego, w jaki sposób rozdzielimy odpady już w domu, zależy ile z nich zostanie poddanych recyklingowi. Prawidłowa segregacja oznacza redukcję ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na niższe koszty ponoszone przez gminę. Zaskakujące są sytuacje, kiedy z danej nieruchomości odbierane są odpady segregowane, a w pojemnikach na odpady zmieszane nadal umieszczane są kartony albo butelki plastikowe. 
Przypominam, że brak prawidłowej segregacji będzie skutkował kontrolami i naliczeniem podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pamiętajmy, że od jakości segregacji odpadów zależy wysokość opłat jakie wszyscy Państwo ponoszą za ich zbiórkę i zagospodarowanie.

W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim tym, którzy prowadzą wzorową selekcję odpadów, przyczyniając się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

 

Artur Grabczyk
Burmistrz Gminy Sułkowice

Punkt zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów:

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Sułkowicach

ul. Tysiąclecia 133

32-440 Sułkowice.