Wykaz

nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

Znak: GP.6845.2.11. 2021

Rozstrzygnięcie przeprowadzonych rokowań po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na wynajem pomieszczeń  w budynku komunalnym w Sułkowicach przy ul. ks. J. Sadzika ( zalew rekreacyjny ).

W Y K A Z

nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, będących przedmiotem dzierżawy.