uchwała dotycząca strategii rozwoju gminy

W lipcu br. Gmina Sułkowice przystąpiła do prac organizacyjnych nad opracowaniem nowej strategii rozwoju gminy. Obecnie nasza gmina nie posiada aktualnej strategii rozwoju. Poprzednia została opracowana w 2008 r. i większość jej zapisów straciła ważność, dlatego podjęto decyzję o opracowaniu nowej, aktualnej strategii. Będzie ona perspektywicznym planem określającym cele i kierunki rozwoju naszej gminy. Wskazywać będzie zasady i sposoby zarządzania gminą, określać środki finansowe i źródło ich pochodzenia. Jest to podstawowy dokument, który w perspektywie kolejnych 8 lat będzie określał zadania i wyzwania jakie stoją przed naszą gminą.