Informacje dotyczące wyborów prezydenta RP 2020

INFORMACJA
Burmistrza Gminy Sułkowice
z dnia 10 lutego 2020 r.

w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej