Informacje dotyczące wyborów prezydenta RP 2020

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów
na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku

INFORMACJA
Burmistrza Gminy Sułkowice
z dnia 10 lutego 2020 r.

w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej